MODEL DE AFACERI

Principalele noastre obiective de afaceri implică: dezvoltarea de produse cu o valoare adăugată mare şi cu un rol strategic în creşterea afacerii clienţ­ilor noştri, extinderea domeniilor de aplicabilitate şi a pieţ­elor de desfacere, prin crearea de parteneriate durabile cu importanţ­i jucători din industrie şi o prezenţ­ă activă inclusiv pe piaţ­a europeană.

Flexibilitatea şi abilitatea de a ne diversifica activitatea şi de a ne extinde pe o multitudine de domenii reprezintă principalele noastre atuuri, atent valorificate în orice parteneriat de business

Cu o cifră de afaceri de 2.500.000 € şi o preocupare permanentă pentru reinvestirea profitului, Chemical Company investeşte în fiecare an peste 15% din cifra de afaceri în dezvoltarea continuă, prin valorificarea resurselor umane şi achiziţ­ia de utilaje industriale, echipamente specializate, aparatură modernă de laborator, facilităţ­i de producţ­ie şi depozitare.