REACTII TEHNOLOGICE

Chemical Company deţ­ine autorizaţ­ia să producă o gamă largă de substanţ­e chimice organice şi anorganice de înaltă puritate, având dreptul de a folosi în procesul de producţ­ie metode care, în general, nu exclud utilizarea ca materie primă a niciunei substanţ­e chimice.

Procese chimice pe care le putem realiza:

  • Sinteza de blocanţi pentru aminoacizi

  • Reacţia de blocare a aminoacizilor pentru sinteza peptidelor

  • Reacţii de esterificare

  • Reacţii de redox

  • Reacţii de rupere a grupării metoxi

  • Reacţii de transformare a grupării hidroxil în grupare amino

  • Reacţii de diazotizare

  • Reacţii de azo-cuplare

  • Reacţii de nitrare şi sulfonare