Politica confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

S.C. CHEMICAL COMPANY S.A este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul: 36114.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. CHEMICAL COMPANY S.A are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este: comerț on-line, respectiv reclamă, marketing și publicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.

Datele dumneavoastră pot fi folosite de S.C. CHEMICAL COMPANY S.A în scopuri asociate comercializării produselor și serviciilor, cum ar fi:

 • Procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră în legătură cu produsele;

 • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor făcute de dumneavoastră;

 • Contactarea dumneavoastră în legătură cu oferte de produse, oferte speciale și noutăți care credem că ar fi de interes pentru dumneavoastră.

Transmiterea informațiilor către terți:

În conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001, persoanele care oferă informații cu privire la identitatea acestora, prin completarea formularului de contact cu date precum: nume, telefon, email, compania reprezentată și în numele căreia se adresează, în calitatea lor de utilizatori ai site-ului www.chemicalcompany.ro , aflat în proprietatea S.C. CHEMICAL COMPANY S.A, au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art. 12);

 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);

 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);

 • Dreptul de opoziție (art. 15);

 • Dreptul de a  nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata la S.C. CHEMICAL COMPANY S.A, adresa: Iași, Bd. Chimiei nr. 14, cod poștal: 700293 sau pe e-mail: office@chemical.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alta țară. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră că datele dumneavoastră personale,  să fie folosite de S.C. CHEMICAL COMPANY S.A în scopurile menționate mai sus.

În vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal operatorul a luat anumite măsuri prevăzute de Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, astfel:

 • S.C. CHEMICAL COMPANY S.A utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare;

 • Accesul la sistemele Societății (servere) este controlat, fiind permisă utilizarea doar anumitor date de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme și baze de date și informații confidențiale ale Societății.

 • Personalul S.C. CHEMICAL COMPANY S.A este instruit în ceea ce privește securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate;

 • Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user și parola;

 • Utilizatorii accesează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

 • Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de utilizatori autorizați. Sistemul informațional înregistrează cine a făcut modificarea, data și ora modificării

 • Periodic, bazelor de date cu caracter personal li se execută copii de siguranță care se stochează conform prevederilor legale

 • Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio forma terţelor persoane străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.