CALITATE

Garanţia controlului produselor fabricate şi a serviciilor furnizate de către Chemical Company este asigurată de obţinerea certificării Sistemului Integrat de Management conform cerinţelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008, care contribuie în mod direct la satisfacerea cerinţelor clienţilor prin oferirea produselor şi serviciilor de calitate, dar şi asigurarea sanătăţii, a siguranţei angajaţilor şi a mediului.

Chemical Company este şi producător de Dispozitive Medicale (IVD), obţinând certificate de înregistrare pentru un număr de Dispozitive Medicale de la Ministerul Sănătăţii – Agenţia Naţională pentru Medicamente şi Dispozitive Medicale. Certificatul acordat Chemical Company reprezintă recunoaşterea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 13485:2012.

CALITATE GARANTATĂ