FILOZOFIE

Chemical Company îşi bazează întreaga activitate pe anticiparea nevoilor pieţ­ei şi dezvoltare de produse strategice, care să rezolve probleme specifice fiecărei industrii în care sunt aplicate. De aceea, am dezvoltat un lanţ­ valoric care reflectă o politică puternic orientată spre client şi evoluţ­ia pieţ­ei: de la analiza specializată a cererii şi înţ­elegerea profundă a nevoii clientului, la dezvoltarea de produse şi servicii personalizate, translarea tehnologiei de la nivel de laborator la scară industrială, până la livrare naţ­ională prin flota proprie şi gestionarea responsabilă a problemelor de mediu.

MISIUNE

Ne asumăm misiunea de a dezvolta produse şi servicii care rezolvă probleme specifice ale clienţ­ilor şi care aduc plus valoare afacerilor acestora. Valorificând experienţa şi expertiza noastră în domeniu, reuşim să dezvoltăm împreună o companie durabilă, orientată atât către parteneri, cât şi către comunitate, contribuind la îmbunătăţ­irea calităţ­ii vieţ­ii şi dezvoltarea industriilor româneşti.

VIZIUNE

Noi credem că înţ­elegerea profundă a pieţ­ei şi a nevoii clientului, corelată cu expertiza noastră în Cercetare-Dezvoltare şi Producţ­ie, ne permit să dezvoltăm produse strategice care aduc plus valoare afacerilor clienţ­ilor noştri şi le oferă avantaje importante. Această viziune contribuie la atingerea obiectivului nostru de a fi lider naţ­ional în proiectare, producere şi comercializare a produselor chimice organice şi anorganice de înaltă puritate, dar şi un important partener strategic la nivel european.